Ogłoszenia dotyczące witryny

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA

 
Picture of Mariusz Baranowski
INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA
by Mariusz Baranowski - Wednesday, 18 September 2019, 12:35 PM
 

KONTO NA PLATFORMIE E – LEARNINGOWEJ AKADEMII MUZYCZNEJ W POZNANIU

  TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA OBCEGO

W nawiązaniu do informacji, jaką otrzymaliście Państwo w mailu dotyczącym testów poziomujących z języka obcego, proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją
i postępowanie zgodnie z jej poleceniami (instrukcję można również pobrać w formacie pdf - ikona na dole strony):

  1. Na platformie e – learningowej zostały założone Państwu konta osobiste, dzięki którym będziecie mogli korzystać z zasobów edukacyjnych platformy na wybranych przedmiotach. Jednocześnie informuję, że Uczelnia założyła każdemu z Was uczelniane konto pocztowe. Adres konta to: NUMER NIU studenta@students.amuz.edu.pl. Szczegółowych informacji, dotyczących haseł dostępu i konfiguracji konta udziela P. Andrzej Miś -Dział IT – amis@amuz.edu.pl
  2. Logowanie -  odbywa się poprzez podanie na stronie logowania (link na czarnym pasku po prawej stronie „Zaloguj się”) w polu „nazwa użytkownika” pięciocyfrowego, swojego numeru NIU. W polu „hasło” należy podać tymczasowe hasło do konta, które ma następującą postać: Amuz-NIU czyli po słowie Amuz (uwaga- system rozpoznaje duże i małe litery) i myślniku należy wpisać swój, pięciocyfrowy numer NIU. Przykład : Amuz-15750. Nie ma żadnych spacji pomiędzy słowem Amuz, myślnikiem i numerem NIU. Nie należy korzystać z formularza służącego do zakładania nowych kont, gdyż Państwa konta już zostały założone, a system nie przyjmie do założenia konta danych obejmujących inną nazwę użytkownika lub inny adres e – mail, niż pochodzący z konta studenckiego. Studenci studiów II stopnia, którzy studiowali w Akademii Muzycznej w Poznaniu, korzystają z dotychczasowych kont z tym, że dla bezpieczeństwa hasła zostały zresetowane i należy również przeprowadzić opisaną w pkt. 2 i 3 procedurę .
  3. Po zalogowaniu do konta system zażąda zmiany tymczasowego hasła na unikalne hasło własne, które będzie służyło do kolejnych logowań. W 3 rubrykach należy wpisać kolejno: w pierwszej -   hasło tymczasowe (np. Amuz-15750), w drugiej – swoje unikalne hasło, w trzeciej  - powtórnie swoje nowe hasło. Unikalne hasło musi składać się z minimum 8 znaków, wśród których musi znaleźć się przynajmniej 1 duża litera, 1 mała litera, 1 cyfra i 1 znak specjalny (+-* itd.). Po zatwierdzeniu hasła wyświetlona zostanie strona główna platformy.
  4. Aby przejść do testu poziomującego, na stronie głównej należy kliknąć na link: „JĘZYK OBCY - TESTY DIAGNOSTYCZNE, STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)” w przypadku studentów przyjętych na studia I stopnia lub link „JEZYK OBCY - TESTY DIAGNOSTYCZNE - STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)” w przypadku studentów przyjętych na studia II stopnia. Następnie wybrać z menu język, który został obrany na czas nauki na studiach (niemiecki lub angielski). Kliknięcie przenosi nas do kursu, w którym znajduje się wybrany test oraz ankieta. Nie oznacza ono rozpoczęcia wypełniania testu. Po wejściu do kursu widoczne będą 2 linki: Ankieta oraz TEST DIAGNOSTYCZNY. Jeżeli system nie pozwala na wejście do kursu (np. wyrzuca komunikat „ Nie możesz zapisać się na ten kursu” lub podobny), należy sprawdzić czy wybrany został właściwy poziom studiów. Jeżeli wybrano właściwy kurs i nadal nie ma możliwości wejścia na stronę testu, należy skontaktować się z administratorem serwisu.
  5. Przed rozpoczęciem wypełniania testu należy wypełnić krótką ankietę, klikając na link „Ankieta”, a następnie „Odpowiedz na pytania” i po udzieleniu odpowiedzi zatwierdzić je przyciskiem „Zatwierdź swoją odpowiedź”. Po zatwierdzeniu można przejść do testu, ale nie jest to konieczne natychmiast. Można również wrócić do menu głównego platformy czy wylogować się, a test wypełnić w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia 27.09.2019 r.
  6. Wypełnienie testu: test można wypełnić z dowolnego miejsca w dowolnym czasie, z uwzględnieniem terminu z pkt. 5.  Przed wypełnieniem testu należy zarezerwować sobie ok 1 godziny wolnego czasu oraz zapewnić dostęp do stabilnego, możliwie szybkiego łącza internetowego.  Po kliknięciu na link „TEST DIAGNOSTYCZNY” należy kliknąć przycisk „Spróbuj teraz rozwiązać test, a następnie „Rozpocznij próbę” w wyskakującym okienku. Uwaga: po kliknięciu „Rozpocznij próbę” nie ma możliwości zatrzymania czasu, należy więc bezwzględnie rozwiązać wybrany test. Jeżeli test okaże się zbyt trudny, możesz zrezygnować z jego dalszego rozwiązywania, klikając na przycisk „Zapisz podejście”, znajdujący się na dole strony, a następnie zatwierdzić podejście, klikając „Zatwierdź wszystkie i zakończ”  i ponownie kliknąć na przycisk w wyskakującym okienku. Wyjście z testu bez zatwierdzenia spowoduje, że odpowiedzi nie będą liczone. W przypadku przekroczenia limitu czasu, test zapisze się automatycznie, bez konieczności zatwierdzania.  Pamiętaj, że do testu możesz podejść tylko jeden raz, więc awaria łącza czy sprzętu lub wyjście bez zatwierdzenia skutkuje niezaliczeniem testu. Z tego względu odradzamy rozwiązywanie testu przy użyciu urządzeń mobilnych. Staraj się wypełnić test samodzielnie. Test nie podlega ocenie, stanowi jedynie podstawę do zakwalifikowania studenta na odpowiedni poziom kursu językowego.
  7. Problemy techniczne: w przypadku problemów z logowaniem do kursu należy kontaktować się z administratorem platformy pod adresem: stm@amuz.edu.pl. W mailu należy podać nazwisko i imię, numer NIU oraz poziom studiów, a następnie krótko opisać pojawiający się problem. Ewentualne usterki będziemy, w miarę możliwości, usuwać w terminie do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia. Nie będziemy odpowiadać na maile, jeżeli stwierdzimy, że problemy wynikają z nieprzestrzegania przez studenta procedur niniejszej instrukcji (np. nie pamiętam hasła, nie pamiętam numeru NIU czy nie wiem, gdzie mam kliknąć).  Prosimy o nieodkładanie wypełnienia testu do końca terminu, ale rozwiązywanie go z przynajmniej kilkudniowym zapasem czasu np. do 22.09. 


Życzymy powodzenia.

 

Administrator Uczelnianej Platformy E – learningowej.